By A Web Design

เช่น
- ขนาด A4 ขึ้นไป (จะไม่มีผ้าร่มและผ้าเสื้อกีฬาผสมเข้ามาในแต่ละถุง) 
- เศษผ้าปีก สำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรและซอกมุมที่ผ้าชิ้นใหญ่ หรือ ผ้าเย็บวนเช็ดไม่ถึงมีทั้งผ้าขาว และ ผ้าสี
- เศษผ้าเย็บวนมีทั้งสีขาว และ คละสีมีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม มีขนาด  8x8  และ ขนาด 10x10