By A Web Design

ยางยืดคล้องหูเพื่อสะดวกในการหายใจในขณะสวมใส่มีให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายประเภทและชนิดของผ้าเรามีทั้ง  ผ้าปิดจมูก Cootton ,ผ้าปิดจมูกผ้า  TC , ผ้าปิดจมูกผ้า สาลู ประเภทผ้าปิดจมูก เช่น ผ้าปิดจมูก 2 ชั้น , ผ้าปิดจมูก3ชั้น ไม่มีกากบาท ผ้าปิดจมูก 3ชั้น มีกากบาท ประเภทผ้าปิดจมูก คาร์บอน (สีเขียว) มีทั้งอย่าง หนาและอย่างบางตามความต้องการและเหมาะสมกับงานผ้าปิดจมูกเราจะใส่ด้วย ผงคาร์บอน จึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยปกป้องผู้ใช้ให้มีความปลอดภันใน กลิ่น และ สิ่งที่ไม่ต้องการให้สัมผัสหรือเข้าไปกระทบกับทางเดินหายใจ